FANDOM


Hwang
Hwang 2
Fighting Style Hwang Shi Dadao Shu
Weapon Korean Dao
Weapon list Blue Storm, Blue thunder, Qing Long, Po Shan, Nippon Blade, Falchon, Lei Yan, Mountain Breaker, Thunderous Fire, Falchion, Sword of Dawn, Midas Blade, Phantom, Dragon Sword, Bonebreaker Sword
Homeworld Soul Kingdom, Korea
Japanese Voice Actor Naoki Imamura
English Voice Actor Kaiji Tang
Job Class Coast Guard
Critical Edge TBA